Burs Olanakları

Üniversitemiz 2022-2023 Akademik yılında üniversitemize yerleşecek öğrencilerine, ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan tam ve kısmi burslu programlara yerleşme imkanları dışında, farklı kapsamlarda da burs imkanları sağlanmaktadır. Başlıca burslar; 

Tercih Bursu: 
YKS sınavları sonucuna göre ücretli lisans veya önlisans programlarını (kısmi burslu programlar hariç ) ilk üç tercihi arasında yapan ve bu ilk üç tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılır. 

Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu: 
Burs komisyonu kararı ile, Üniversiteyi temsilen üniversitelerarası yarışmalarda ve Üniversitenin katılmayı planladığı yurt içi ve yurt dışı özel turnuva ve organizasyonlara katılacak üniversite takımlarına, sanatsal ve kültürel faaliyet gruplarına kabul edilen ve ayrıca aynı tür faaliyetleri ferdi olarak da gerçekleştiren sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet gösteren ve ilgili faaliyetlerde konulmuş yaş sınırlaması varsa bu sınırları aşmamış olan öğrencilere tanınır. 

Akademik Başarı Bursu: 
Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. Öğrencilere %10 ile %100 arasında burs imkanı sağlanır. 

Çift Anadal / Yandal Bursu: 
Üniversitemiz öğrencileri kontenjan dahilinde, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağlamaları halinde, kayıt yaptıracağı lisans programının normal öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs verilir. 

Yatay Geçiş Bursu: 
Kurumlararası yatay geçiş ile Üniversitemiz önlisans veya lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanır. 

Şehit ve Gazi Bursu: 
Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocukları ile terör sonucu hayatını kaybeden diğer kamu mensuplarının çocuklarına bu durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet mensuplarının çocuklarına, durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirim yapılır. 

Kardeş Bursları: 
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan her bir kardeş veya eşlere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 

Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burstan yararlanma hakkını elde edenlere ise en avantajlı olan burs tahsis edilir. Yukarıdaki burslardan yararlanma koşulları ile diğer burs imkanları için İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burs Yönergesi ’ne bakınız.