Uluslararası İlişkiler

Küreselleşme ve iletişim teknolojisi ile birlikte yükseköğretim alanındaki küresel rekabet artmıştır.  Bilgi toplumuna ve bilimsel üretime yön veren yükseköğretimdeki rekabet olgusu ve kalite anlayışı uluslararasılaşmayı, yükseköğretim kurumlarında en öncelikli konu haline getirmiştir. Uluslararasılaşma; "uluslararası boyutun yükseköğretim kurumunun eğitim, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dâhil olma sürecidir". Uluslararasılaşmayla eğitim-öğretim ve araştırma kalitesini ve bunların topluma katkısını artırmak amaçlanmaktadır.

Uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sağlıklı biçimde işleyen bir Uluslararasılaşma stratejisine sahip olmak gerekmektedir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi eğitim-öğretim program ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürme, Avrupa Yükseköğretim Alanında önemli bir aktör olarak rol alma, “dünya üniversitesi olma” azmi ve kararlılığı içindedir. Uluslararasılaşma dünya üniversitesi olma hedefinde en önemli araçlardan birisidir. Bu nedenle İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararasılaşma stratejisini belirlemiş ve etkin bir şekilde uygulamaya başlamıştır. Uluslararasılaşma stratejisinde tam zamanlı ve Erasmus değişim programı kapsamında dönemsel uluslararası öğrenci temin etmek en önemli unsurlardan biridir. 

Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası misafir araştırmacılar için uygun akademik ortam sağlamakta ve misafir araştırmacıların üniversitemizde ders verebilmeleri ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaları konusunda teşvik etmekteyiz..